Tú_Yên

Mùa Xuân về


 


 


Xuân về, lòng lắm chơi vơi 


Thương người xa ngắm Xuân rơi - lại buồn ! 


Quê hương là đó cội nguồn 


Nghìn trùng mà vẫn mãi luôn bên đời 


 


Xuân về... 


Rộn rã tiếng cười 


Nhớ người xa xứ bùi ngùi - lòng đau 


Tình quê nồng ấm biết bao 


Vẫn mong bên đó dạt dào niềm vui 


 


Hãy quên ! 


Quên hết ngậm ngùi 


Lắng tai nghe khúc Xuân đời reo ca 


Gửi lời theo bóng mây xa 


Người ơi ! 


Xuân có trôi qua - lại về 


 


Quê ? 


Nghìn năm vẫn là Quê 


Xuân xa dẫu có bộn bề - vẫn Xuân 


 


Thì thôi ! 


Xin chớ bâng khuâng 


Biết đâu sẽ có một lần... 


Xuân tươi. 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 14 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Mùa Xuân về"