Sương Anh

Tình Sẽ Về Đâu?


 


 


Trăm năm tình sẽ về đâu? 


Khi đây với đó xa nhau ngút ngàn 


Câu thơ gởi gió mây ngàn 


Không người đón nhận bẽ bàng duyên em 


 


Song thưa gió động voan rèm 


Hồn yêu thức dậy khát thèm trăm năm 


Vì ai tóc chẳng cài trâm 


Vì ai lệ nhỏ âm thầm thâu canh 


 


Đường thu hun hút bóng anh 


Lá vàng tan tác lià cành bay xa 


Mìm môi giấu giọt lệ ngà 


Chớm vưà rơi xuống nhạt nhoà má môi 


 


Người xa tình cũng xa rồi 


Có trầu cau chẳng có vôi sao thành 


Tình yêu vốn rất mong manh 


Có duyên chẳng nợ nên đành xa nhau 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 25 tháng 12 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tình Sẽ Về Đâu?"