Thương Yêu

Ly Nắng Parisem phơi môi nắng cho đừng uá
phơi cả tim buồn vắt nhánh em
 mẫu chữ Paris trên sợi lụa
mai về thêu áo gửi cho anhcon nắng ngủ quên hoàng hôn mới
hôm qua đối ẩm với cuối ngày
rượu phấn, café men rười rượi
ngày tàn, khói nẫu, ngắm mây saygió Khải Hoàn Môn lồng đường vắng
em cầm tiếng khóc đổ trên sông
 giọt nước P. trong café đắng
mà nghe thương nhớ chạm môi hồngem ngồi thảo bức thư tâm sự
mơ những mùa Thu tẩm bóng anh
cho gió Paris mừng nắng , vỗ
quanh triền, mi mắt xốn xang emem phơi cho nắng hồng môi uá
hong ấm tin yêu trổ đón mùa
ngọt nước giòng Seine, vui tượng đá
tô vàng Thu thắm Luxembourgđông hương

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Ly Nắng Paris"