Sương Anh

Nhớ Thu Xưa
 


 


Em hỏi anh rằng ở chốn kia
Nghe không anh hỡi tiếng thu về
Không gian vắng lặng như chờ đợi
Tiếng bước chân người trên lối khuya

Gió lạnh từng cơn thổi lướt qua
Hồn côi run lạnh dưới trăng ngà
Liễu xanh rũ bóng trong đêm vắng
Vẫn biệt phương trời một dáng xa...

Còn nhớ thu xưa đôi chúng mình
Duyên mơ ước hẹn mãi trung trinh
Chừ nơi phố hẹn mình em đứng
Thu đến người đâu hỡi bóng tình

Thu đến làm chi gợi nỗi sầu
Lá vàng rơi rụng dậy niềm đau
Tình xưa theo cánh chim bay mãi
Để vỡ hồn yêu giấc mộng đầu

Sương Anh 

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Thu Xưa"