Liên Hương

ẢO & THẬT
 
Khi buồn ta lánh về chốn ảo
Tìm chút tình người dẫu xa xôi
Lạ nhỉ người dưng mà thân vậy
Xem ra chốn ảo lại rất đời
 
Chỉ có nick name nào thấy mặt
Một góc tâm hồn trải thơ văn
Mà đem bốn bể thành bằng hữu
Chân thành chia sẻ những băn khoăn
 
Thì ra chốn ảo mà đời thật
Văn cũng là người khác chi đâu
Tính cách hiện theo từng con chữ
Làm nên xã hội đủ sắc màu
 
Ai đã một lần về chốn ảo
Xin hãy chỉ giành những yêu thương
Xoa dịu nỗi đau còn hiện hữu
Chia sẻ niềm vui giấc mộng thường
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "ẢO & THẬT"