Sương Anh

ĐỢI MONG

Ai bảo anh lỗi hẹn
Cho em mãi đợi mong
Tháng năm cứ chất chồng
Tuổi hồng nay đã mất

Ai bảo anh là nhật
Để nguyệt em lỡ làng
Cùng mây gió lang thang
Tìm anh cùng khắp chốn

Ngày về đêm lẫn trốn
Núp sau ánh tà dương
Biết làm sao tỏ tường
Giấu niềm riêng trong cát

Đêm trăng tình lẻ bạn
Cùng gió mây thầm thì
Tâm sự trải vần thi
Vơi nỗi lòng mong nhớ

Nếu phải là duyên nợ
Sao hai đứa lạc nhau?
Sông Tương cách hai đầu
Cho lệ sầu đẫm gối

***
Tình trần em mãi đợi mong
Bao giờ dừng bước phiêu bồng người ơi!


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 3 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "ĐỢI MONG"