Song Nhi

Con Gái Là Thế
 
 Con gái nói ghét là ...
Thương
Nói quên ,
là vẩn nhớ thường đấy thôi .

Xa thì trông đứng trông ngồi
Tới chừng gặp lại dỗi hờn đâu đâu
Lặng im hà tiện từng câu
Hỏi gì cũng cứ lắc đầu hổng ưng .

Miệng rằng : '' Khác họ người dưng
Chẳng quen , chẳng biết thôi đừng quan tâm ''
Nhưng người quên hổng ghé thăm
Giận xong rồi lại , khóc thầm cho xem

Dặn lòng là chả thèm ghen
Vậy mà chanh ớt nhiều phen lắm lần
Hồ nghi bóng gió xa gần
Hổng tin đó chỉ bạn thân thiếu thời

Con gái thế đấy , người ơi !
Tim yêu , yêu lắm vẩn thời bảo không .


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 1 tháng 7 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Con Gái Là Thế"