Sương Anh

Tình Tri Âm

Ngày qua tháng lại âm thầm
Vận vần kết nối ngấm ngầm hồn mơ
Những câu lục bát nên thơ
Theo dòng nước chảy đến bờ yêu thương

Tình thơ huyền diễm lạ thường
Em đây anh đó vấn vương đôi mình
Mỗi ngày một cánh thư xinh
Nghiêng nghiêng nét chữ trao tình cho nhau

Duyên như thắm nghiã cau trầu
Chưa trao chữ hẹn mà sao đậm đà
Những vần lục bát thiết tha
Ngọt ngào như thể mặn mà trăm năm

Vần thơ kết nghiã sắc cầm
Câu lục câu bát thắm đằm nên duyên
Êm êm sóng vỗ mạn thuyền
Đôi hồn thi lạc cõi tiên non ngàn

Tình tri âm nghiã đá vàng
Keo sơn son sắt đến ngàn năm sau
Trần đời dẫu có bể dâu
Hồn thơ mãi mãi vẹn câu chung tình

Sương Anh

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 6 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Tình Tri Âm"