Tú_Yên

Thà...


Thà làm mây trắng rong chơi
Loay hoay bay giữa khoảng trời rộng thênh

Hay làm ngọn sóng lênh đênh
Không vui_không giận_mình ên - bến đời

Như trăng với gió xa vời
Vất va_vất vưởng_rối bời - loanh quanh
...

Thà rằng
Chẳng phải (nhớ anh)
Cho lòng trống nỗi mong manh_đợi chờ

Chỉ như là...
Mộng_với thơ


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thà..."