Tú_Yên

Thế là...


Cuối trời
lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ
lạc vào mênh mông.

Khói sương
lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng - về đâu ?

Thế là...
Sóng bũa sông sâu
Thế là...
Mưa rớt giọt Ngâu - lạnh lùng. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thế là..."