Sương Anh

Biệt Khúc Thu

Tình yêu như chiếc lá
Đong đưa muà thu về
Ôi sao mong manh quá
Bẽ bàng cơn đam mê

Mênh mang trời và đất
Chẳng biết đi về đâu
Lối xưa đà lạc mất
Ngẩn ngơ nơi giang đầu

Người đi không về nưã
Ta bơ vơ vòng tay
Đêm nhìn ra song cưả
Ngóng ai lệ sầu đầy

Trong đêm trường lặng lẽ
Tiếng lá rơi bên thềm
Mong bước chân người đến
Cho lòng an giấc êm

Nhưng... chiếc rồi từng chiếc
Lạc lỏng trong sương mù
Lá buồn khe khẽ tiếng
Hát bài biệt khúc thu

Sương Anh

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Biệt Khúc Thu"