Sương Anh

Thu VềThu về cho lá đổ
Rớt lên đôi vai gầy
Thu về cho nỗi nhớ
Vút lên tận ngàn mây

Muà thu buồn man mác
Em rơi trong vũng sầu
Lá vàng bay tan tác
Mang theo khối tình đau

Thu vô tình chẳng biết
Thả hương bay khắp trời
Nhịp chân em đơn chiếc
Lạc loài theo lá rơi...

Sương Anh

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Thu Về"