Thương Yêu

Khi Không Nhớ khi không nhớ những con đường phủ lá
mà mùa thu vừa vất lại Paris
ngày ai đi - con tim mình trở đá
nhìn hoàng hôn theo chầm chầm chân về

@
 
thu lá đổ , vườn Lục Xâm làm trạm
quán trọ buồn con chim nhỏ như tôi
lần thứ mấy gót mây ngừng , im lặng
nhường chuyến bay rời, khép cửa tim côi
 
@

khi không nhớ , pha lê quanh môi mặn
suối tình nồng thấm vị muối, dường như
rơi từ má , ướt tách café đắng
 mắt không hồn giữa Xóm Học ngủ trưa
 
@

người về xa, đem theo nguyên hương vị
cốc rượu hồng , mùi hạt giẻ rang vàng
mùi mái tóc em thơm hoa diên vỹ
chạm buồn tênh đại lộ Khải Hoàn Môn

                                                                                         @                                                                                              
 
Paris ơi ! may còn em là bạn
 khắc khoải lòng, tâm sự với métro
chiếc hôn yêu phi trường ( hôm tháng tám )
Charles de Gaulle , lem lẫn hạt mừng Thơ

đht

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Khi Không Nhớ"