Tú_Yên

Giỗ Ba !
 


 


Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba
* Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du 


Bao nhiêu năm - cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng !


 


Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa ?
...


 


Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba !
Con gởi chút quà - là thơ.


 


Tú_Yên
10-07-2012
(22-05 âl)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Giỗ Ba !"