Sương Anh

Thổn Thức
 


 


Canh khuya không ngủ thấy quạnh lòng
Nhớ đến cha già phiá biển Đông
Tuổi hạc chất chồng ngày tháng đợi
Ngóng mong con trẻ lệ tuôn dòng


 


Mẹ đã đi rồi bỏ lại cha
Thân đơn vò võ cõi ta bà
Thái Bình xa lắc con nhoà lệ
Vọng hướng trời Nam dạ xót xa


 


Hương tâm thắp sáng nguyện cầu xin
Mẹ ở non ngàn có hiển linh
Phù hộ nghiêm từ tâm trí định
Nương theo gót Phật sống an bình


 


Viễn xứ con đành bất hiếu thôi
Làm sao kề cận ở bên Người
Muôn tiền không sánh lần hầu hạ
Đáp trả thâm ân trọn nghiã đời


 


Sương Anh 3:45'_Strasbourg le 19.08.2012

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 19 tháng 8 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Thổn Thức"