Tú_Yên

Thơ rơi

Câu thơ rơi xuống giữa chiều
Người ơi !
Xin chớ mộng nhiều làm chi
Mơ là mơ
Để đôi khi...
Quên đi cái thuở xuân thì qua nhanh.

Câu thơ ?
Vơ vẩn...loanh quanh
Gom vầng trăng bạc_trời xanh - tặng đời.

Chẳng gì đâu !
Chỉ xa xôi
Một thời nhung nhớ
Một thời lãng quên.

Ừ thì...
Thơ chỉ buồn tênh
Trôi đi giữa khoảng gập ghềnh
Gió...
...Mây


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Thơ rơi"