Tú_Yên

Mùa xưa
 
 
Cau xanh nhớ lá Trầu vàng
Chiều nghiêng, bóng xế
Chiều loang loáng - chiều...
 
Mây trời lãng đãng - liêu xiêu
Vườn xưa rụng lá
Mùa phiêu diêu - mùa...
 
Bến buồn !
Con sóng nhẹ khua
Bờ quê lau lách gió đùa xác xơ
 
Vụng về
Mấy tiếng ầu ơ
Đong đưa nhịp võng
Ai chờ đợi ai?
 
Mịt mờ
Mưa rớt trên tay
Cau đây...
Trầu đấy !
Cũng phai nhạt rồi ?
 
Mùa xưa xa biệt - mù khơi
Mộng là mộng
Để buồn ơi !
Ơi buồn !
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Mùa xưa"