Sương Anh

Thư Cho Cha

Vưà xong lễ cuả Mẹ
Lại đến ngày lễ Cha
Trong đáy lòng con trẻ
Nỗi mong nhớ thiết tha

Dù gần hay xa cách
Tâm con mãi nhớ ơn
Cha bên ngoài nghiêm khắc
Tình thâm sâu tợ non

Nhớ ngày xưa còn bé
Hay nũng nịu đòi quà
Mẹ bảo: con hư nhé!
Vội chạy đi tìm cha

Đường đời nhiều cạm bẫy
Nhờ có cha tận tình
Lời khuyên răn chỉ dạy
Con nay được hiển vinh

Yêu cha yêu biết mấy
Làm sao mà tỏ tường
Một đời con luôn mãi
Tôn kính và yêu thương

Chừ đôi phương cách trở
Cha Á con trời Âu
Nhớ ôi sao là nhớ
Mi long lanh giọt sầu

Mỗi năm con đều viết
Cho cha già bài thơ
Xuất phát từ tâm huyết
Ngợi ca đấng nghiêm từ

Mong cha hoài luôn mãi
Khoẻ khoắn và vui tươi
Dù chín mươi tuổi hạc
Trí tâm vẫn sáng ngời

Trời Tây con chắp bút
Viết những dòng nhớ thương
Cầu ơn trên gia hộ
Cha bách niên thọ trường


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Thư Cho Cha"