Sương Anh

MẸ ĐI RỒI

Giưã trưa hè vắng lặng
Thấy nhớ Mẹ vô cùng
Nhưng người đà khuất bóng
Mắt dõi tìm thinh không

Nhớ những ngày còn bé
Hay xin Mẹ tiền quà
Giờ biết tìm đâu nhỉ?
Thời gian ấy đã qua

Lòng con hoài khao khát
Trong vòng tay êm hiền
Lời Mẹ như suối nhạc
Ru con giấc bình yên

Vườn hồng đang nở rộ
Đẹp tươi đủ sắc màu
Muốn hái dâng tặng Mẹ
Nhưng biết tìm nơi đâu?

Fête des Mères*lại tới
Rơi vào muà tháng năm
Cũng là ngày kỵ giỗ
Giọt nhớ rơi âm thầm

Hồn con quay quắt nhớ
Thầm gọi... hỡi Mẹ ơi!
Chỉ thanh âm tiếng gió
Vọng câu: Mẹ đi rồi!
*Fête des Mères = Lễ Mẹ

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "MẸ ĐI RỒI"