Tú_Yên

Trầu lỡ mùa thương

Thềm rêu
Ngồi đếm nhớ_quên
Tưởng chừng như sợi nắng mênh mang buồn

Vườn xưa
Trầu lỡ mùa thương
Để cơn gió lạ vấn vương mây trời

Ngập ngừng...
Những tiếng ru hời
Tiếc thời con gái đã rơi ngút ngàn

Thềm rêu
Bật tiếng mùa sang...
Cau xanh nhớ lá trầu vàng - ngẩn ngơ.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Trầu lỡ mùa thương"