Sương Anh

Tiễn Bác

* Kính dâng hương hồn bác Trần Trí Thức - Hội Phó Hội Thân Hữu Người Việt/ Strasbourg vưà từ trần tại hopital Ci


Trong lòng một thoáng ngỡ ngàng
Khi hay tin Bác non ngàn tiêu dao
Cắn môi nén dòng lệ trào
Sợ làm kinh động xôn xao hồn Người

Khi Chuá gọi phải vâng lời
Từ nay giã biệt cõi đời nhân gian
Để về hầu cạnh Tôn Nhan
Lià con xa vợ muôn vàn mến thương

Thân tứ đại chẳng luyến vương
Thản nhiên trút bỏ lên đường ung dung
Tiễn Bác về chốn Vương cung
Thầm nhủ đừng khóc sao dòng lệ rơi!

Nhớ xưa một thoáng bồi hồi
Khi nghĩ về Bác một thời chung tay
Hội Thân Hữu cố dựng xây
Gìn giữ tiếng Việt bao ngày bên nhau

Bác Tuyền hội trưởng dẫn đầu
Hội phó Bác Thức theo sau đỡ đần
Dương trần từng đã bạn thân
Nay vĩnh hằng cũng ân cần gọi nhau

Hai Bác kẻ trước người sau
Bỏ lại bạn hữu dòng châu rơi thầm
Trước di ảnh nén hương trầm
Kính tiễn Bác, chừ dương - âm chia lià

Mừng Bác được Chuá gọi về
Nghiệp trần dứt sạch không hề vương mang
Nghìn thu hưởng phúc Thiên Đàng

25.04.2012

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 4 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Bác"