Sương Anh

Cơn Mê Buồn

Mơ màng trong giấc chiêm bao
Lời ai như mật rót vào tai êm
Như sương rơi ngọn cỏ mềm
Lung linh lấp lánh giữa đêm trăng rằm

Cung thương réo rắc thâm trầm
Tơ tình buông rủ sắc cầm phai phôi
Đàn rung nốt nhạc bồi hồi
Âm ba xa vắng như lời thở than

Khi thuyền bỏ bến sang ngang
Tình kia phải chịu lỡ làng trăm năm
Trót sinh phận kiếp tơ tằm
Đành ôm lấy mảnh tình câm một mình

Cõi mê du bước chân tình
Lạc xa bờ ái giữa mình với ta
Càn khôn ôm lấy sơn hà
Nhưng còn sót một cánh hoa lạc loài

Về đâu? hỡi giọt sương mai!
Bờ môi tím ngắt gót hài cô đơn
Đêm nghe những giọt tủi hờn
Vắn dài rơi xuống đẫm cơn mê buồn


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Cơn Mê Buồn"