Yên Dạ Thảo

Buồn Xa Vắng
 
Những lúc xa nhau khắc khoải lòng
Người mang nhung nhớ, người chờ mong
Hoài mơ tương ngộ đan tay ấm
Kề cận bên nhau trang trải lòng
 
Một thoáng suy tư một  thoáng buồn
Một lần chợt nhớ … một lần vương
Vương từng giây phút tình êm ả
Vương những lời yêu ai ngỏ tường
 
Nhớ nhớ thương thương tình đắm say
Đêm dài rưng rức giọt buồn cay
Nhớ người xa vắng, tình xa vắng
Nhớ quá đi thôi hình bóng ai!
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 24 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Buồn Xa Vắng"