Hư Vô

LỘNG NGỮ...
Lên chùa thấy bóng ni cô
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Thăng trầm vọng khúc tâm kinh
Ngọt như thể bài thơ tình em trao.

Cửa khép không biết lối vào

Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Dọn lòng tịnh độ an nhiên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em

Bóng người nở biếc ao sen

Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo nâu in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!

Có chút gì trong trái tim

Ta như mặt nước im lìm, mà đau
Thì em chờ tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau, tìm về...


 

Được bạn: NguyenDo đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "LỘNG NGỮ..."