Hư Vô

MÙNG MỘT TẾT GẶP XUI
Đầu năm chợt thèm ly rượu đế
Xuống phố tìm em nhậu nhẹt chơi
Nhà em khuất bên giàn hoa giấy
Đạp xe lên dốc muốn hụt hơi.

Cửa khép người đi không hò hẹn
Cành mai bỏ lại đã vàng thêm
Cũng may quán bên đường còn rượu
Ta ngồi độc ẩm đợi chờ em.

Đâu phải một mình ta không Tết
Có người lữ khách cũng đưa cay
Cụng ly khí phách hề vô tửu
Vài ba xị nữa dễ gì say!

Thấy bóng em về thay áo mới
Ta đuổi theo đã tới đường cùng
Bỗng nghe đau điếng như trời đánh
Chiếc xe chổng gọng bỏ ta nằm...
 

 

Được bạn: NguyenDo đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "MÙNG MỘT TẾT GẶP XUI"