Tú_Yên

Nếu biết...Mùa Xuân 

 Nếu biết mùa Xuân đã chớm qua
Thu sang, cánh lá cũng phai nhoà
Năm nầy_năm nữa...
Năm trôi mất
Ngoảnh lại, bên đời...xa - tít xa.


 


Giờ đây
Góp nhặt vần thơ cũ
Viết thuở Xuân đầy - gửi gió mây
Chiều nghiêng_bóng xế - chiều như cũng...
Níu gió ngàn bay - gió chẳng đầy !?


 


Nhớ lắm ngày xưa - phải thế không ?
Xuân đến_Xuân đi - thấy chạnh lòng
Nhớ cánh Mai vàng rơi trước ngõ
Của thời xa thẳm - của mênh mông.


 


Thì thôi !
Nếu biết Xuân qua vội
Chẳng nhớ làm chi những ngậm ngùi
Đời như gió vút vào sâu thẳm
Ta hãy yên bình - đón lấy vui.


 


  

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nếu biết...Mùa Xuân"