Yên Dạ Thảo

Xin giữ cho nhau kỷ niệm hồng!
 
Cung buồn cung oán lẫn cung sầu
Khoắc khoải lòng em từ vắng nhau
Suối lệ dâng tràn từng phiến nhớ
Hờn thu gió cuốn mộng tương giao
 
Nhớ lắm thu xưa thuở hẹn hò
Mùa thương vàng lá đẹp nên thơ
Hai tim chung nhịp tình xao xuyến
Trăng nở bao mùa bao ước mơ
 
Rồi đến một ngày tình vỡ tan
Em buồn da diết mỗi xuân sang
Trách thầm Nguyệt lão đôi tay vụng
Xe rối tơ loan để lỡ làng
 
Tình lỡ tình buồn tình cách xa
Bao mùa trăng vỡ lặng trôi qua
Ngàn thu lá phủ chôn tim úa
Mắt “Nhỏ” dần vơi lệ nhạt nhòa
 
Anh nhé, từ đây thôi trách lòng
Tình xưa chứng giám bởi dòng sông
Hữu duyên vô phận nào ai muốn
Xin giữ cho nhau kỷ niệm hồng!


 

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 14 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Xin giữ cho nhau kỷ niệm hồng!"