Sương Anh

Ơn Ai

Đường trần mây nước mênh mông
Tìm đâu có một tấm lòng thủy chung
Cầu thơ nối nhịp tương phùng
Tình nay thôi hết lạnh lùng bơ vơ
Ơn ai chỉ một bài thơ
Đem lòng mến nhớ đợi chờ hằng đêm
Ước em chiếc lá rơi thềm
Bay vào gác trọ góp thêm chút tình
Nào đâu dám mộng ba sinh
Chỉ xin một phút bình minh rạng ngời
Để cho câu chữ song đôi
Vần anh đi trước em thời theo sau

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ơn Ai"