Sương Anh

Từ Lúc Nào Tình Yêu Hiện Hữu

Ai đem sương phủ đêm thu lạnh
Cho giấc mộng tình phải vỡ tan
Bên ni bên nớ ngỡ ngàng
Hồn đau tim khóc chưá chan lệ sầu
Trời bày chi những câu từ biệt
Để tim hồng mãi miết nhớ nhung
Làm sao có cuộc tương phùng
Người đi kẻ ở sao chung một nhà
Tình nay cứ mãi xa xôi quá
Ước gì cho kẻ lạ thành quen
Tình thơ như tẩm hơi men
Lòng ta ngây ngất môi mềm lời yêu
Chợt bàng hoàng khi chiều buông rũ
Tự lúc nào hiện hữu trong ta
Mối tình tha thiết đậm đà
Làm sao để kẻ phương xa nhớ...mình
Mong trời sớm rạng bình minh
Hồn thơ nương ánh đi tìm người thương

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Từ Lúc Nào Tình Yêu Hiện Hữu"