Sương Anh

Thu về đếm lá
Hỏi anh có còn nhớ ?
Ngày xưa mùa thu vàng
Hai đứa cùng đuổi bắt
Những chiếc lá lang thang
Chừ mình em lặng lẽ
Nhặt từng phiến lá rơi
Âm thầm rưng rưng lệ
Vì nỗi đau không lời
Thu về em đếm lá
Như đếm dòng thời gian
Người đi sao lâu quá
Chẳng thấy ngang qua đàng
Lá hãy còn chiếc xanh
Đong đưa ở trên cành
Thiếu nắng sẽ vàng úa
Như đời em vắng anh
Em ngồi thong thả đếm
Chờ bước chân ai về
Gom lá làm chăn nệm
Du tình vào cơn mê


Sương Anh

Được bạn: VNTQ
Người gởi:diên vỹ
Ngày:16/10/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu về đếm lá"