Tú_Yên

Ơn nghĩa sinh thành

Tiền tài_vật chất - phù du
Công Cha_ơn Mẹ - thiên thu nghĩa tình
Nặng mang - mang suốt đời mình
Thâm ân dưỡng dục sinh thành là đây
Tiền là gió thoảng mây bay
Khi vơi rồi lại khi đầy - thế thôi !
À ơi...ngọt lịm bờ môi
Câu ca Mẹ hát ru hời ngày xưa
Và Cha trải nắng_dầm mưa
Cho ta cơm trắng_canh Cua ngọt lành
Cho ta vóc vạc tinh anh
Cho ta mắt sáng mi thanh - một đời
Đừng nên phụ rãy - nhé người
Ơn Cha_nghĩa Mẹ...đất_trời - kém xa
Giữ cho tâm mãi chói lòa
Thâm ân ghi tạc - để mà...thành Nhân.

Được bạn: HB 05.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ơn nghĩa sinh thành"