Sương Anh

EM ĐANG CHỜ

Em đang ngồi chờ anh
Bên góc đồi im vắng
Một mình trong thinh lặng
Cảm thấy quạnh hiu đời
 
Đôi môi vắng tiếng cười
Người đâu sao không tới
Có hay em mãi đợi
Trong lo lắng hoang mang
 
Bao giờ thì anh sang
Để hồn vui tươi sáng
Anh hãy là vạt nắng
Bên em mãi ngàn năm
 
Ôm một khối tình câm
Chẳng bao giờ lên tiếng
Anh nào đâu hay biết
Tình theo hơi thở tàn
 
Dẫu biết hợp rồi tan
Cũng vẫn xin lần cuối
Trước khi hồn hấp hối
Được gặp gỡ một người
 
Sương Anh

Được bạn: vdn 24.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM ĐANG CHỜ"