Sương Anh

Nếu Kẻ Xin Anh !!!


Anh kẻ viền mi hay mắt môi
Đường chân mày đã sẵn đen rồi
Mi cong cũng thế xin đừng kẻ
Chỉ muốn uống lời mật ngọt thôiNếu kẻ xin anh một bức tranh
Túp lều cạnh suối nước trong lành
Có đôi loan phụng nhà chung mái
Má tưạ vai kề thoả mộng xanhRặng liễu bên hồ phơi dáng mềm
Gió phe phẩy vuốt bờ vai êm
Mơ anh là gió về bên cạnh
Vỗ giấc ngọc đừng thao thức đêmEm ước được anh kẻ tặng mình
Tấm lòng thành thật dạ trung trinh
Dẫu bao nghịch cảnh tình không đổi
Mãi giữ trong tim một bóng hình


 

 Sương Anh

Được bạn: vdn 30.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu Kẻ Xin Anh !!!"