Sương Anh

Xuân Vọng

Bên trời viễn xứ xa xôi
Gửi lòng vào khúc Xuân thời tìm vui
Xem qua lòng thấy bùi ngùi
Nhớ quê chi lạ hỏi người có hay ?


Bao năm sống ở trời tây
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn say vẫn thèm
Mùi rơm rạ uống sương đêm
Toả hương ngan ngát bên thềm nhà xưa


Nhớ ôi...nhớ mấy cho vưà
Bưã cơm khoai sắn ngày xưa...đậm tình
Gà vưà báo hiệu bình minh
Cha đã thức dậy bên bình trà thơm


Mẹ già trong bếp nấu cơm
Đời nghèo thanh đạm mà hơn bây giờ
Trong lòng chất ngất trời mơ
Trở về lại thuở ấu thơ năm nào


Nhớ sao mà nhớ...ôi chao!

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 16.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân Vọng"