Hư Vô

ĐÀO THUÝ


Viết cho một giọng ngâm ẩn tích…
Từ em mộng biếc môi đào
Trăng vườn Lãm Thúy rụng vào thiên thu
Trái tim vừa biết lãng du
Thì mùa thơ đã mịt mù bóng tôi.
 
Tỳ Bà nhả nhịp lẻ loi
Đêm ngang âm vực em ngồi đợi ai?
Buồn tôi vừa đủ đầy tay
Một đời lăn lóc theo bài ca dao.
 
Đồng vọng trầm khúc xanh xao
Thấy em trong cổ tích đào thúy xưa
Đàn ai tí tách giọt mưa?
Âm ba hợp tấu giữa mùa thu phai.
 
Dường như có tiếng thở dài
Em trăm năm một hình hài ở riêng
May còn chút nhớ để quên
Từ em ẩn khúc đáp đền đời sau…
 
Hư Vô

Được bạn: vdn 22.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐÀO THUÝ"