Yên Dạ Thảo

Chia Nửa Vầng Trăng


Nhìn trăng em nhớ anh nhiều
Tiếng lòng ru gởi lời yêu bên này
Đêm nay em sẽ ngủ say
Tay ôm gối mộng mơ ngày bên nhau
Thu phong lá chuyển phai màu
Em sợ thu úa nát nhầu thời gian
Và e trăng sẽ chóng tàn
Đêm về cô quạnh tim tan tác buồn
Thoáng nghe tiếng gió nhẹ buông
Tình thơ em dệt lời luôn miên sầu
Vầng trăng mình sẻ chia nhau
Anh, em một nửa gối đầu đêm nay

 
Yên Dạ Thảo
05.11.2010

Được bạn: vdn 8.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chia Nửa Vầng Trăng"