Sương Anh

Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!


Mẹ là ánh đuốc ngàn đời
Rọi sáng hồn con đến cuối hơi
Xác dẫu vùi sâu trong huyệt mộ
Tình theo con mãi không xa rời
Ngắm áng mây trời lãng đãng bay
Hồ thu xác lá phủ rơi đầy
Sương mờ vây kín không gian rộng
Mẹ hỡi con buồn, hỏi có hay?!

 

Hoa trắng từ nay trên ngực cài
Màu hồng tươi thắm để cho ai
Mẹ đi xa lắc đâu còn thấy
Nhớ Mẹ, nhìn hoa, lệ chảy dài

 

Vốn biết vô thường sao cứ buồn
Ngày Vu Lan đến lệ lòng tuôn
Tiết thu buốt giá sương thu lạnh
Tâm động hồn run theo gió luồng

 

Cầu xin Mẹ ở trên non ngàn
Hồn thảnh thơi hơn chốn thế gian
Đốt nén trầm hương xin gửi Mẹ
Tấm lòng con thảo nơi dương trần

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 8.8.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!"