Tú_Yên

Thơ thôi


Làn mây bay qua
Cơn gió la đà
Tiếng thơ âm vọng mượt mà
Tình xa như bóng trăng tà ảo hư.


Thoang thoáng hình như...
Nắng vàng phai thắm
Nước trôi đăm đắm lặng lờ
Vì đâu thuyền lại cứ hờ hững sông ?


Con sóng bềnh bồng
Xô bờ cát trắng
Chẳng là mộng thắm rơi rồi
Nên người chìm khuất giữa trời mù xa.


Ta cứ là Ta
Ngàn năm vẫn thế
Thôi không kể lể làm chi
Thơ thôi,
chứ chẳng là gì nữa đâu.
 

Được bạn: HB 05.07.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ thôi"