Tú_Yên

Đoản khúc biển


 


Chòng chành, biển khóc giữa đêm
Lao xao bọt sóng...ru êm - bạc đầu.


Biết đâu là cạn - là sâu ?
Làm sao đong đếm bể dâu tình đời ?


Sóng tràn, bờ cát rối bời
Dập vùi bao chuyện khóc_cười, phải chăng ?


Giũ buồn...rớt nỗi băn khoăn
Còn không những nỗi nhọc nhằn
Biển anh ?!
 

Được bạn: HB 05.07.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đoản khúc biển"