Tú_Yên

Vẫn chưa...

 
 
Lạc loài...
Em - những bước chân
Nhỏ nhoi đi giữa đường trần chông chênh.
 
Vần thơ...
Như sóng lênh đênh
Như cơn gió vẫn mông mênh bên đời.
 
Phận duyên ?
Ảo ảnh xa vời
Biết đâu cũng chỉ là lời đẩy đưa.
 
Dẫu rằng...
trời nắng rồi mưa
Mà mình thì vẫn mãi chưa - biết gì...
 

Được bạn: HB 31.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vẫn chưa..."