Sương Anh

Em Như Giọt Sương


Em như là gịot sương
Mong manh và nhỏ bé
Xin hãy nhẹ tay nhé
Kẻo sương rụng xuống đời
 
Tình cũng thế người ơi!
Chạm vào thì tan vỡ
Nếu chẳng duyên không nợ
Xin em mãi vẫn là...
 
Đời có lắm mơ hoa
Nhưng nào đâu dám mộng
Sợ khi lòng dậy sóng
Cày nát trái tim đau
 
Nếu đời thật nhiệm mầu
Được cùng ai song gót
Dẫu một chút ngào ngọt
Quên đắng ngót vây quanh
 
Đôi vần thơ cho anh
Từ bên trời viễn xứ
Tình theo cùng con chữ
Xin gửi đến làm quen
 
Giọt sương em đêm đen
Đẩy oi nồng muà Hạ
Làm tươi xanh cỏ lá
Ru anh yên giấc Hè...
 

Được bạn: HB 19.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Như Giọt Sương"