Sương Anh

NHỚ LỜi RU MẸ


À...á...  
     ru hời..  
             hời ru...


Con ơi hãy ngủ cho say nhé!
Xanh lá xuân con Mẹ cội thu
Lớn lên hãy nhớ lời ru
Làm người chớ để
thiên thu...
tiếng cười...Khi hờn tủi có vòng tay Mẹ
Bảo bọc cho con trẻ suốt đời
Dẫu sức kiệt có mòn hơi
Tiếng ru Mẹ vẫn 
ngọt lời
bên con...


Ngủ đi...một giấc ngon đừng khóc
Dẫu thân nhiều cực nhọc ngổn ngang
Vòng tay cuả Mẹ dịu dàng
Vỗ về con giưã 
trầm thăng
  dãi dầu...Chừ khôn lớn thì đâu còn nưã
Mẹ đã đi...chỗ dưạ mất rồi
Nhìn di ảnh nghẹn câu lời
Âm thầm giọt nhớ... 
đầy vơi
    ướt hồn.... 

Được bạn: HB 9.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHỚ LỜi RU MẸ"