Sương Anh

Nhớ Mẹ


 
Mới đây chừ đã một trăm
Ngày qua tháng lại thâm trầm làm sao
Rưng rưng đội giọt lệ trào
Nhớ thương thương nhớ nghẹn ngào thiết tha
 
Đốt hương mà mắt lệ sa
Tình thâm mẫu tử cách xa đôi đường
Bóng Mẹ mãi mãi còn vương
Đậm đà trong trí con luôn nhớ hoài
 
Trước vòng sinh tử bi ai
Khó mà nén được lệ dài tuôn rơi
Đêm nằm nức nở : Mẹ ơi!
Từ trong tiềm thức...mắt thời long lanh
 
Đêm khuya tiếng gió lay cành
Hồn con cảm thấy mong manh vô cùng
Giật mình ngơ ngác nhìn chung
Chỉ mình một bóng...não nùng làm sao
 
Lệ rơi ướt đẫm gối đào
Mẹ ơi Mẹ hỡi...con nào muốn đâu
Nuốt lệ gạt những dòng châu
Trầm hương con thắp nguyện cầu vong linh
 
Mẹ hiền thoát kiếp phù sinh
Về miền Tịnh Độ an bình ngàn năm...
 

( trăm ngày cúng Mẹ)

Được bạn: HB 09.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Mẹ"