Tú_Yên

Vì đâu ?


Tằm rút ruột nhả đường tơ rối
Quấn lòng ai bổi hổi niềm riêng
Ngàn năm một giấc cô miên
Hỏi rằng: có hết truân chuyên kiếp người ?


Gió lầm lũi giữa trời bay mãi
Đem tâm tình trang trải vào thơ
Một đời và một giấc mơ
Thế mà rơi mất bao giờ chẳng hay !
...


Buồn gì ?
Gió vẩn vơ bay


Vì đâu rối rắm, lá lay...
hỡi Tằm ? 
 

Được bạn: HB 08.04.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vì đâu ?"