Tú_Yên

Tình như...Tình như gió cuốn theo mây...
Lang thang trôi giữa trời đầy bão giông
Bến chờ, bến đợi...
nào mong
Khi đời chỉ mãi là vòng hư vô.


Bờ xa, con sóng mãi xô
Nghìn trùng non nước, mịt mờ chim Quyên.


Chẳng là nợ - chẳng là duyên
Trăm năm bến vắng bỏ thuyền - xa khơi.


Dăm ba câu_chữ...để chơi
Cho quên đi hết cuộc đời loanh quanh.


Còn chăng giấc mộng ngày xanh ?
Còn chăng kiếp sống an lành ngày xưa ?


Tình như gió gọi cơn mưa...


 

Được bạn: HB 08.04.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình như..."