Tú_Yên

Còn không ?


 


Còn không anh ?
Chuyện chúng mình
Từ trong hư ảo
thình lình...
hiện ra.


Dẫu đời lắm nỗi phôi pha
Dòng thời gian cứ trôi qua - không về.


Còn không anh ?
Nỗi tỉnh_mê
Biết đâu nhặt lại câu thề - nhẹ tênh ?


Trời mông mênh
Đất mông mênh
Mượn nhiều chi để nhớ_quên - nhọc nhằn.


Mượn nhiều chi,
để băn khoăn
Trăm năm !
Nợ ấy,
biết lần làm sao ?


Thôi anh !
Còn chút sắc màu
Từ vần thơ mộng dạt dào niềm mơ
Đem về,
thêm chút ngu ngơ
Dệt cho nhau những đợi chờ - đa đoan.


 

Được bạn: HB 20.03.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Còn không ?"