Sương Anh

Góp Nhặt Thương Yêu

 
 
Góp nhặt thương yêu gởi cuộc đời
Bao nhiêu thương mến cuả hồn tôi
Ghi vào lưu bút làm bằng chứng
Rằng trái tim luôn có bóng Người
 
Thế đó... chuyện tình hay bắt đầu
Bằng lời êm dịu hỏi thăm nhau
Yêu thương quấn quít làm rung động
Một thoáng mà thôi... nào thật đâu!
 
Gói những thương yêu đem cất vào
Riêng lòng ôm ấp dẫu hanh hao
Phút giây ngắn ngủi...nhưng tình đã...
Gợi sóng đam mê rất dạt dào
 
Thuở ấy...ngày nay...cũng vậy thôi
Riêng mình một bóng, trái tim côi
Ai đâu mà rảnh xem thơ nhỉ?!
Bởi thế riêng ta...một cõi đời... 
  

Được bạn: HB 12.03.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Góp Nhặt Thương Yêu"