Tú_Yên

Vương ?


 


Nắng nhẹ nhàng bên cửa
Lững lờ...trôi...
nhẹ trôi
Êm đềm hong suối tóc
Từng sợi mềm...
em tôi.


Tình như làn gió thoảng
Giữa trời...bay...
cứ bay
Thoảng về con phố vắng
Hụt hẫng,
bàn chân ai ?


Tình vương ?
Vương rất khẽ
Mà nặng trĩu đời anh


Em lặng thầm theo gió
Mắt vương gì ?
Long lanh !
 

Được bạn: HB 12.03.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vương ?"