Sương Anh

TÀN CƠN ĐAM MÊ


 
Xin dâng đời tiếng hát
Quên ngày tháng muộn phiền
Đam mê chừ phai nhạt
Qua rồi thuở thần tiên
 
Lật lại trang thơ cũ
Nhìn nét chữ rộn ràng
Quấn quít nhau kết nụ
Một thoáng buồn vương mang
 
Còn gì trông với đợi
Người đó nhưng mà xa
Biết làm sao vói tới
Dẫu tình có mặn mà...
 
Trở về lối vườn xưa
Nghe sầu dâng man mác
Nói mấy cũng bằng thưà
Tình khác nào mây, hạc
 
Xin làm người cất bước
Như một cánh chim di
Bay đi không trở ngược
Dẫu đam mê kéo ghì...
 

Được bạn: HB 22.01.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÀN CƠN ĐAM MÊ"