Tú_Yên

Ngọt tiếng à ơi...

 
 
Vẫn còn nguyên đó vần thơ
Êm đềm trao đến người chờ...nơi xa.
Ngàn năm vẽ giấc mơ hoa
Dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời.
 
Chiều về...
Ngọt tiếng à ơi...
Lá như cũng chợt biếc ngời sắc Xuân.
 
Hỏi rằng: Người có bâng khuâng
Nhìn Mù U rụng xuống sân - chạnh lòng ?
 
Bìm Bịp kêu...
nước lớn_ròng
Con đò neo mãi bến sông - đợi gì ?
 

Được bạn: HB 17.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngọt tiếng à ơi..."